RELIANCE   Travels & Tours Co., Ltd.
 
     
   
   
 
  Home       Testimonials   Hotels   Reservations   Contact Us  
 
   
O Myanmaru
  Cestovn? tipy
  Site Maps
  Speci?ln? akce
  Weby Př?roda Tou
  Trekking Tour
  Bike Tour
  Golf Tour
  River Cruises
 
 
Mingalabar !               
 
   
 

Předevš?m řekněme Mingalarbar, což znamen? př?zniv? v?m všem. V?tejte v Myanmaru (Barmě)! Myanmar se nach?z? v jihov?chodn? Asii a je obklopen Thajska, Č?ny a Laosu na v?chodě, Indii a Banglad?ši na z?padě. Myanmar je v?ce než 2000 let s vlastn? kulturou a tradicemi. Proto, Myanmar je bohat? na star?ch pagod a chr?mů, pln? př?rodn?ch kr?s, s horsk?mi p?smy, zasněžen? hory, kopce kmeny, stř?brn? pl?že a Panensk? ostrovy.

 
   
  Tour Destinace v Myanmaru  
 
    Yangon

Yangon je obchodn? kapit?l a br?na do Myanmaru leteckou a n?mořn?, zdoben? idylick?ch jezer, stinn?ch parků a zeleně tropick? vegetace. Yangon byla založena jako Dagon na poč?tku 11. stolet?, kter? dominuje Po Doln? Myanmaru v t? době.

       
    Mandalay

Mandalay je druh?m největš?m městem a posledn? kr?lovsk? město Myanmaru. Nach?z? se 445 mil (712 km) severně od Yangonu na v?chodn?m břehu řeky Ayeyarwady. To m? populaci jednoho milionu a je hlavn?m městem regionu Mandalay Mandalay (dř?ve divize)r. It is located 445 miles (712 km) north of Yangon on the eastern bank of Ayeyarwady River. It has a population of one million and is the capital of the Mandalay Region (formerly Mandalay Division).

       
    Bagan

Hlavn?m turistick?m c?lem v Myanmaru je Bagan, kapit?l prvn?ho z Myanmaru ř?še, jeden z nejbohatš?ch archeologick?ch nalezišť v jihov?chodn? Asii. Nach?z? se na v?chodn?m břehu řeky Ayeyawaddy.Kouzlo Bagan inspiroval n?vštěvn?ky do Myanmaru na t?měř 1000 let.

       
    Mrauk U

Do značn? m?ry nezn?m? pro z?padn? svět pro hodně z jeho tur ? B?lent historii Rakhine hr?l kl?čovou roli při v?měně kultur a n?boženstv? mezi Indi? a jihov?chodn? Asii. Po v?ce než tis?c let region, kter? nyn? tvoř? Rakhine st?t,...

 
     
 
 
           
 
Home | About Myanmar | Travel Tips | Site Maps | Reservations | Contact Us
 
 
 

Room No.6, 7.floor, Yankin Center Y.C.D.C Appartment, Yankin Township, Yangon, Myanmar.
Phone/Fax : +95 1 8603207, + 95 9 501 2217
E-Mail : , , khin.reliancetravel@gmail.com
Website : www.reliancetravelmyanmar.com

Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar.? Copyright 2012~2014  by RELIANCE Travels & Tours.